Mensenrechtendag 2023 in Rijswijk

5m
Scroll

Zondag 10 december 2023 is een bijzondere dag. Het is dan de 75ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

 

Deze verklaring werd in 1948 aangenomen door leden van de Verenigde Naties (VN). Eén van de belangrijkste mensenrechten gaat om gelijkwaardigheid. Dit komt ook terug in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Artikel 1 is een verbod op discriminatie, ongeacht je achtergrond. Iedereen doet ertoe. Ook binnen gemeente Rijswijk is iedereen gelijk en is er geen ruimte voor discriminatie. Daarom werd op vrijdag 8 december de Mensenrechtenvlag gehesen bij het Huis van de stad door wethouder Gijs van Malsen. 

De Groep Vlietstreek van Amnesty International hield een schrijfactie in de bibliotheek op deze dag. In veel landen worden mensen gevangengezet of bedreigd om wie ze zijn of om hun mening. Tijdens de Write for Rights actie konden aanwezigen brieven schrijven om samen met Amnesty International deze mensen te helpen.  

 

De vredesboom op Mensenrechtendag
De vredesboom op Mensenrechtendag.

 

Ook stond er een vredesboom in de bibliotheek in het Huis van de stad. Hier hebben aanwezigen een briefje op gehangen met een positieve boodschap over mensenrechten als antwoord op de volgende vraag: wat verbindt ons als mensen? Er werd onder andere opgeschreven: "Stilstaan bij mensenrechten is van grote waarde, want ieder mens verdient het om volwaardig zichzelf te kunnen zijn, zijn te te mogen uiten en op te kunnen komen van anderen". Burgemeester Sahin hing ook een briefje op aan de vredesboom en deed mee aan de schrijfactie van Amnesty International. Kon je niet komen naar de schrijfactie op 8 december? Geen zorgen: elke vierde woensdag van de maand is er van 11.00 tot 13.00 uur een schrijfochtend in Museum Rijswijk. 

 

Schrijfactie Amnesty
De Write for Rights schrijfactie van Amnesty in de bibliotheek.

 

In 2009 werd een wet vastgesteld die bijdraagt aan het tegengaan van discriminatie. Sindsdien biedt de gemeente toegang tot een anti-discriminatievoorziening. Dit is instelling die inwoners helpt bij het behandelen van klachten van discriminatie. De Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding (iDb) is er voor inwoners van Rijswijk. Ook als je getuige bent van discriminatie, kun je een melding maken. Door discriminatie aan te pakken, dragen we bij aan het beschermen van mensenrechten in Rijswijk. Ook de Stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding was op 8 december aanwezig in het Huis van de Stad. Mensen konden met hen gesprek over het bevorderen van inclusie en discriminatiebestrijding in Rijswijk en hen om ondersteuning vragen. 

 

Stichting iDb op Mensenrechtendag
Inloopspreekuur van Stichting iDb.

 

Wil je ervaren discriminatie (anoniem) melden? 
Dat kan via Discriminatie.nl

 

Gepubliceerd op 20-12-2023

Doe mee
Wij streven naar een gemeente waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn. Doe mee en zet je in voor een veilige en inclusieve stad waarin discriminatie en uitsluiting geen kans krijgt.
Doe mee
Ervaar jij zelf ook discriminatie of zie je het in je omgeving gebeuren? Melden helpt!
Discriminatie melden