Succesverhaal
3 min

Herkennen, Signaleren en Verder helpen (HSV)

De Stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding (Stichting iDb) ontwikkelt en verzorgt diverse trainingen ter bevordering van bewustwording, inclusie en non-discriminatie. De door Stichting iDb ontwikkelde training Herkennen, Signaleren en Verder helpen (HSV) is met veel genoegen en succes uitgevoerd onder uiteenlopende professionals in het sociaal en maatschappelijk werkveld (zogenoemde sleutelfiguren) in Rijswijk.
De Stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding (Stichting iDb) ontwikkelt en verzorgt diverse trainingen ter bevordering van bewustwording, inclusie en non-discriminatie. De door Stichting iDb ontwikkelde training Herkennen, Signaleren en Verder helpen (HSV) is met veel genoegen en succes uitgevoerd onder uiteenlopende professionals in het sociaal en maatschappelijk werkveld (zogenoemde sleutelfiguren) in Rijswijk.

De Stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding (Stichting iDb) ontwikkelt en verzorgt diverse trainingen ter bevordering van bewustwording, inclusie en non-discriminatie. De door Stichting iDb ontwikkelde training Herkennen, Signaleren en Verder helpen (HSV) is met veel genoegen en succes uitgevoerd onder uiteenlopende professionals in het sociaal en maatschappelijk werkveld (zogenoemde sleutelfiguren) in Rijswijk.

Herkennen, Signaleren en Verder helpen In de training Herkennen, Signaleren en Verder helpen worden professionals, vrijwilligers of betrokken burgers toegerust met kennis en vaardigheden om discriminatie tijdig te kunnen herkennen en signaleren, en de betrokkenen verder te kunnen helpen in hun zoektocht naar hoe er met discriminatie kan worden omgegaan. Waar kan een betrokkene van discriminatie bijvoorbeeld naartoe voor advies of bijstand? En hoe pak je het lastige onderwerp van discriminatie nou eigenlijk aan in gesprek met anderen? Deze vragen kunnen deelnemers van de HSV-training inmiddels beantwoorden.

Ervaringen De feedback van deelnemers op de verschillende aspecten van de training, zoals de trainer(s) en het overbrengen van de kennis en vaardigheden, was overweldigend positief. Zo werd de training als geheel door deelnemers beschreven als een “bijeenkomst die energie gaf” en werd voornamelijk het onderling bespreekbaar maken van het lastige onderwerp als positief ervaren: “Juist door binnen Rijswijk [kennis] met elkaar uit te wisselen verbreden we de [bereidheid tot het maken van] meldingen en mogelijk ook de aanpak van discriminatie.”

Hoe nu verder? Nu de brede, divers samengestelde lokale coalitie van professionals en sleutelfiguren de benodigde kennis en vaardigheden heeft vergaard om deze in te kunnen zetten in hun eigen werkveld en omgeving, blijft Stichting iDb een betrokken en verbonden schakel. Op deze manier wordt er gezorgd voor een gebundelde aanpak van discriminatie in Rijswijk.

De deelnemers van de training laten weten zich nu beter toegerust te voelen tot het aangaan van de problematiek die kan bestaan rondom discriminatie en sociale uitsluiting. “De training bevatte voor mij goede handvatten om de opgedane kennis in de praktijk toe te passen.” Maar, zo word ook aangegeven, “het blijft een eerste stap.” Daarom blijft Stichting iDb vol motivatie doorgaan met het ontwikkelen en verzorgen van voorlichtingen en trainingen.

Wil jij meer informatie over de HSV-training? Laat het weten aan Stichting iDb! Bel naar 070 – 302 86 86, of mail naar info@stichtingidb.nl.

Praat mee op social media met #rijswijkinclusief

Onze partners maken ons werk mogelijk