Succesverhaal
3 min

Gemeente haalt toegankelijkheidtips op

Hoe zorgen we ervoor dat blinden, slechtzienden en rolstoelgebruikers zelfstandig gebruik kunnen maken van het vernieuwde Bogaard stadscentrum?
Hoe zorgen we ervoor dat blinden, slechtzienden en rolstoelgebruikers zelfstandig gebruik kunnen maken van het vernieuwde Bogaard stadscentrum?

In april gingen ambtenaren van de gemeente Rijswijk hierover in gesprek met ervaringsdeskundige inwoners om huidige knelpunten en ideeën op te halen. Hierdoor kunnen de ontwerpers de suggesties integraal beoordelen en aan de slag om de twee ontwerpen te optimaliseren. Zo werken we aan een inclusief Rijswijk, een toegankelijke stad waarin iedereen zich welkom voelt, met of zonder fysieke, sociale, mentale of verstandelijke beperking.

Wat hebben we gedaan?

Een groep ambtenaren en ervaringsdeskundige inwoners liep op dinsdag 5 april een route van het Stadhuis over de Prinses Beatrixlaan naar het informatiecentrum Bogaard stadscentrum. Tijdens het lopen bespraken we de knelpunten, aandachtspunten en wensen in de openbare ruimte. De focus lag op toegankelijkheid, met name voor inwoners met een visuele beperking en rolstoelgebruikers.

Welke tips kwamen naar voren?

De inwoners kwamen met veel praktische tips die meegenomen kunnen worden in de herinrichting van de twee gebieden. Zo werd de goot in Bogaard stadscentrum als oriëntatiepunt genoemd en kwam het belang van vlakke ondergronden naar voren. Ook het vrij houden van de looproutes van bijvoorbeeld prullenbakken en lantaarnpalen is een belangrijk aandachtspunt. Evenals duidelijke tikkers (geluid) bij de stoplichten.

Waarom halen we extra input op?

Zowel bij Bogaard stadscentrum als de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan zijn ook gebruikers en omwonenden om hun mening gevraagd. Hierdoor sluiten de plannen beter aan op de toekomstige gebruikers. Tijdens het ontwerpproces kijkt de gemeente naar toegankelijkheid, maar bijvoorbeeld ook naar vergroening, bereikbaarheid, klimaatadaptatie, veiligheid en beheer. Op uitnodiging van de gemeente hebben enkele inwoners hun kennis over toegankelijkheid in dit gebied gedeeld.

Daarnaast werkt de gemeente vanuit de Rijswijkse Inclusie Agenda aan toegankelijkheid en inclusie. Dit doen we zo veel mogelijk mét inwoners met een beperking. Door in de planfase aandachtspunten op te halen, zorgen we ervoor dat alle inwoners straks goed gebruik kunnen maken van de heringerichte Prinses Beatrixlaan en Bogaard stadscentrum.

 

Goot
Veel mensen met een visuele beperking gebruiken de goot in stadscentrum Bogaard om zich te oriënteren.

Meer weten over de herinrichting van de openbare ruimte van Bogaard stadscentrum?

Meer weten over de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan?

 

Oversteken
De oversteek over de Prinses Beatrixlaan en het tramspoor is redelijk hobbelig.

 

Praat mee op social media met #rijswijkinclusief
"Rijswijk, een toegankelijke stad waarin iedereen zich welkom voelt"

Onze partners maken ons werk mogelijk